ΣΚΟΠΟΙ

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού έχει ως σύνθημα:

«Η Αγάπη και η Αμοιβαιότητα εγκατεστημένες στους κόλπους της Ανθρωπότητας»

Ο κύριος σκοπός του, όπως δόθηκε από την Μαρία Ρουτσίν την ημέρα της ιδρύσεως του Τάγματος, στις 19 Ιανουαρίου 1915, είναι: «η προστασία των αδυνάτων, η ελεημοσύνη προς τους φτωχούς, τους απόρους, τις χήρες και τα ορφανά, η βοήθεια στους αρρώστους και τους πάσχοντες».

Πράγματι, είναι ένα σύνηθες λάθος να θεωρείται η μύηση ως αυτοσκοπός, ενώ, αντίθετα προς τις επικρατούσες ιδέες, δεν αποτελεί μια μαγική συνταγή.

Η Μύηση συνίσταται κατ' αρχάς στη λήψη μιας διδασκαλίας την οποία θα βιώνει κανείς καθημερινά. Η πρακτική αυτή είναι η οδός που οδηγεί στον ανώτερο σκοπό της Παγκόσμιας Αδελφότητας: την ένωση για την εξέλιξη όλων των ανθρώπινων όντων ώστε να οδηγηθούν στην εκπλήρωση της ευτυχίας. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την μύηση και καθοδηγούμε τις εργασίες μας, με τριπλή επιδίωξη (σκοπό):

ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: οικοδόμηση της προσωπικότητας του ατόμου και συνεχή προσπάθεια για την τελειοποίησή του.

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ: ακτινοβολία της αγάπης που εμπνέει τα μέλη του Τάγματος του Κρίνου και του Αετού προς όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα προς εκείνους που υποφέρουν και έχουν ανάγκη.

ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ: από τις ευεργετικές συνέπειες των δύο προηγούμενων σκοπών.

Μπορούμε επομένως να πούμε ότι το έργο που ίδρυσε η Μαρία Ρουτσίν αποσκοπεί:

«Στην τελειοποίηση του ανθρώπου για την «ευημερία» της Ανθρωπότητας».