ΜΥΗΣΗ

Δέσμευση και ελευθερία

Οι κοινωνικοί κανόνες δεσμεύουν τον άνθρωπο σε έναν μοναδικό τρόπο σκέψης, που υπαγορεύεται από τις διάφορες πεποιθήσεις (τα διάφορα πιστεύω) και από μία συμβατικότητα που περιορίζουν την προσωπικότητά του.

Η σύγχρονη εκπαίδευση, όπως και η εκπαίδευση παλαιότερα, βασίζεται στις αρχές της «συμμόρφωσης» προς μία κοινωνική συμπεριφορά που περιορίζει τον προσωπικό στοχασμό σε θεωρίες και φιλοσοφικά πιστεύω τα οποία εμποδίζουν την ελεύθερη έκφραση της ανθρώπινης σκέψης και υποδουλώνουν κάθε ανεξάρτητη έκφραση της προσωπικότητας. Τα δεσμά αυτά, εξασθενίζουν την υπευθυνότητα του ατόμου εντός του συνόλου και εμποδίζουν τη βεβαίωση της αληθινής προσωπικότητάς του.

Ομοιότης και ανομοιότης

Η Μαρία Ρουτσίν, ιδρύτρια του Τάγματος του Κρίνου και του Αετού, αφιερώθηκε στην επίλυση αυτού του προβλήματος στηριζόμενη κυρίως στους φυσικούς νόμους της ομοιότητας και της ανομοιότητας. Πράγματι, κάθε δημιούργημα μάχεται μέσα στη φύση:

- Για την αναπαραγωγή και τη διαιώνιση του είδους του (ομοιότης)

- Καθώς και για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του (ανομοιότης)

Βεβαίωση της Προσωπικότητας

Η στέρηση της ανεξαρτησίας του ατόμου το εμποδίζει να τολμήσει να γίνει αυτό που πραγματικά είναι.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ένας αγώνας και ο αγώνας αυτός βασίζεται ακριβώς σε αυτούς τους φυσικούς νόμους της ανομοιότητας και της ομοιότητας, διότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και θέλει να επιβάλει στον όμοιό του τον τρόπο που αυτός ο ίδιος βλέπει τα πράγματα, θεωρώντας, ότι έτσι του είναι χρήσιμος. Αυτός ο τρόπος ενέργειας προκαλεί αναπόφευκτα στον άλλο μία αντίδραση, για να διαφυλάξει την ελεύθερη βούλησή του.

Η Μαρία Ρουτσίν, για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, συνέλαβε μία μεθοδική διδασκαλία, που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

  • Να συνειδητοποιήσει ο καθένας τους λόγους της απομόνωσής του σε ένα σύστημα που τον καθιστά ξένο προς τον εαυτό του και προς τον κόσμο.
  • Να δώσει στο άτομό του τα μέσα για να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε να διαμορφωθεί τελείως αυτόνομα.
  • Να βεβαιώσει την αληθινή προσωπικότητά του δια της αφύπνισης αυτού που θα μπορούσε να γίνει, εάν ελευθερωνόταν από τα δεσμά του.

Ο ρόλος του ανθρώπου μέσα στο σύνολο (στην κοινότητα)

Από της ιδρύσεώς του, το Τάγμα διαβεβαιώνει ότι τα παγκόσμια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα έθνη, είναι συνέπειες ατομικών σφαλμάτων.

Η μόνη πραγματική λύση στα προβλήματα της κοινωνίας και της κοινότητας βρίσκεται λοιπόν στην εις βάθος αλλαγή κάθε ατόμου. Ο καθένας έχει την ευθύνη να εργασθεί πάνω στον εαυτό του ώστε να τελειοποιηθεί. Γι' αυτόν τον λόγο η μύηση στο Τάγμα του Κρίνου και του Αετού προσανατολίζεται προς τη γνώση του εαυτού και την προσωπική προσπάθεια για αλλαγή, εξέλιξη και βεβαίωση μιας ανεξάρτητης και αυθεντικής προσωπικότητας.

Ο άνθρωπος, δια της θελήσεώς του και καθοδηγούμενος στην προσπάθειά του αυτή, μπορεί να ανυψωθεί, να εξελιχθεί και να καταστεί έτσι ένα υπόδειγμα για τα άτομα που τον περιστοιχίζουν.

Η φύση ως βουβός διδάσκαλος

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού διδάσκει πώς να αποδεσμευθεί κανείς από τον υλισμό και τον ατομικισμό, για να ανακαλύψει τη βαθύτερη φύση του ανθρώπου.

Βάσει των αρχών της, η διδασκαλία μας αντιτίθεται στον υλισμό και τον ατομικισμό. Μέσω μιας διαδοχικής διδασκαλίας που επικεντρώνεται στην πνευματικότητα, βοηθούμε κάθε μέλος να εκφράσει τη δική του προσωπικότητα, μοναδική και αδελφική, εντός της κοινωνίας.

Για να καθοδηγήσει τα μέλη του, η διδασκαλία του Τάγματος βασίζεται στους ακατάλυτους (αιώνιους, αναλλοίωτους) νόμους της Φύσης.

Βεβαιώνει ότι πρόκειται για τον σιωπηλό διδάσκαλο, τον πλέον εύγλωττο που μπορεί να έχει ο άνθρωπος.

«Κάθε ανθρώπινο ον έχει ως φυσικό παιδαγωγό την Δημιουργία που το περιβάλλει, αρκεί να προσέξει αυτόν τον σιωπηλό παιδαγωγό ώστε να καταστεί ο πλέον εύγλωττος διδάσκαλος που θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος»
Μαρία Ρουτσίν.

Οι παραδοσιακές ροδοσταυρικές και πανάρχαιες ελληνικές μυητικές διδασκαλίες μελετώνται στο Τάγμα, έτσι ώστε, κατανοώντας καλύτερα τους κοσμικούς νόμους και τον λόγο της παρουσίας μας στη γη, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την παγκόσμια ελεημοσύνη.

Τι είναι η μύηση στο Τάγμα του Κρίνου και του Αετού;

Η Μύηση συνίσταται σε μία σειρά από κλειδιά, απόψεις της εκπεφρασμένης Αλήθειας, που δέχεται ο μαθητής και που, μέσω της εργασίας του, πρέπει να αξιοποιήσει.

Δεν μυούμαστε μαθαίνοντας κείμενα, το περιεχόμενο ενός εγγράφου, ενός βιβλίου, όπως γίνεται για να αποκτήσουμε τις συνήθεις γνώσεις, ενώ, λόγω έλλειψης κατανόησης της μυητικής μεθόδου δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι και συνεχώς επιθυμούμε να λαμβάνουμε νέα διδασκαλία.

Η μυητική εργασία συνίσταται στην επεξεργασία της δικής του δοξασίας από τον Μυημένο, έργο που θα εκφράσει την ανομοιότητα της προσωπικότητάς του.

«Κάθε ανθρώπινο ον που θα έχει εκφράσει μια ανησυχία, έστω και την ελάχιστη, για την πρόοδο και την ανύψωση τόσο της φυσικής όσο και της ψυχικής ή πνευματικής του προσωπικότητας, είναι ένα ον κατάλληλο για την Μύησή μας, που αποκαλείται Εξελικτική» Δημήτριος Πλάτων Σεμελάς.