ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού δια της διδασκαλίας του, αποκαλύπτει στον άνθρωπο ότι είναι πνευματικά ελεύθερος και ότι μπορεί να γίνει και ψυχικά ελεύθερος δια της θελήσεώς του.

Τοποθετώντας την ατομική ελευθερία πάνω από οτιδήποτε άλλο, το Τάγμα προσπαθεί να παρέχει μίαν αντιδογματική διδασκαλία.

Κατά συνέπεια, το Τάγμα δεν προσφέρει κανόνες. Παρέχει ορισμένα κλειδιά, χωρίς φειδώ, ώστε οι μαθητές, σκεπτόμενοι μόνοι τους, να καταλήξουν στις δικές τους δοξασίες (θεωρίες).

Γι' αυτόν τον λόγο η διδασκαλία της Μαρίας Ρουτσίν μεταδίδεται υπό την μορφή θεωρημάτων, που ο κάθε μυημένος στοχαζόμενος, πρέπει να αποδείξει, για να την αποδεχθεί.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του Τάγματος, να μην μεταδίδει την γνώση όπως στο σχολείο, αλλά να μυεί προκαλώντας την εσωτερική αφύπνιση του ατόμου δια της δικής του προσπάθειας.

Η διδασκαλία που παρακολουθεί ο μαθητής εισερχόμενος στο Τάγμα βασίζεται αρχικά στους γραπτούς διαλογισμούς της Μαρίας Ρουτσίν, που αποσκοπούν στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και στην επιδίωξη της τελειοποίησής του. Οι διδασκαλίες αυτές, που αποτελούνται από 45 θεωρήματα, κατανέμονται σε τρία διαφορετικά στάδια:

  • Στο πρώτο στάδιο, ο μαθητής μαθαίνει τους διάφορους τρόπους και τα μέσα δια των οποίων μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά του και να την απελευθερώσει από τα εμπόδια που δημιουργούνται από την έλλειψη παιδείας ή από τις πνευματικές και ηθικές δεσμεύσεις που οφείλονται στις επικρατούσες συμβατικές συνθήκες και αρχές.
  • Στο δεύτερο στάδιο, ο μαθητής μαθαίνει μέσω μιας θεωρητικής και στη συνέχεια πρακτικής διδασκαλίας, πώς να ενδυναμώσει και να βεβαιώσει την προσωπικότητά του, ανακτώντας τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα του. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η κυρίαρχη θέληση συνεργάζεται σε όλες τις πράξεις του μυημένου και καθίσταται ένας αλάνθαστος οδηγός.
  • Στο τρίτο στάδιο ο μαθητής είναι σε θέση να προχωρήσει στην μελέτη των θεοσοφικών και φιλοσοφικών θεωρημάτων της Μαρίας Ρουτσίν ώστε να διευρύνει την μυητική του παιδεία στο Τάγμα.

Στη συνέχεια η Ορφική Αστροσοφία του Δημήτρη Σεμελά και η μελέτη των Ροδοσταυρικών κειμένων, εκτός από τις γνώσεις συντείνουν στην αυτογνωσία και προτείνουν επίσης τρόπο ζωής σύμφωνα με τους νόμους της δημιουργίας.

Τέλος, ο μυημένος μπορεί να ολοκληρώσει την εξέλιξή του φωτίζοντας την πίστη του που έχει καταστεί ζώσα χάρις στις πρακτικές εφαρμογές.

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού είναι έργο Αλήθειας και σύνθεσης. Σ' αυτό βρίσκει κανείς όλη την διδασκαλία που παρέχει τα κλειδιά της παραδοσιακής μυητικής Παράδοσης και ταυτόχρονα συνειδητοποιεί ο μαθητής, ότι χωρίς ΑΓΑΠΗ δεν γίνεται τίποτα. Η πόρτα της Αλήθειας παραμένει κλειστή και ο δρόμος οδηγεί σε αδιέξοδο.