"ΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ" 

ΥΠΟΔΟΧΗ

ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΥΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού ιδρύθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου στις 19 Ιανουαρίου 1915 και σε δύο με τρία χρόνια συγκροτήθηκαν ταξιαρχίες του στο Παρίσι και στην Αθήνα οι οποίες λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Ιδρυτές του είναι μια γυναίκα γαλλικής υπηκοότητας και ρωσικής καταγωγής, η Μαρία Ρουτσίν-Ντυπρέ και ένας Έλληνας ο Δημήτριος Σεμελάς.

Είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο μυητικό Τάγμα ή οργάνωση, εκκλησία, πολιτικά κόμματα ή φιλοσοφική εταιρεία.

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα, παραδοσιακά μυητικό. Μη θρησκευτικό και απολιτικό, είναι ανοικτό σε άνδρες και σε γυναίκες, χωρίς διάκριση φυλής, εθνικότητος, κοινωνικής τάξης ή θρησκείας. Η μυητική διδασκαλία του προέρχεται από την Πυθαγόρειο και Ορφική Κανονική Παράδοση και είναι η οδός προς τη γνώση του εαυτού.

Ο δρόμος προς την αυτογνωσία 

Η διδασκαλία του συμβάλλει στην πνευματική αφύπνιση του ανθρώπου δια της θελήσεώς του, καθοδηγούμενου στην προσπάθειά του να ανυψωθεί, να εξελιχθεί και να εκφράσει την προσωπικότητά του προς τον εαυτό του και τους άλλους, μέσα στους κόλπους της κοινωνίας.

Η μέθοδός μας, εγγεγραμμένη στην Μυητική Παράδοση, βασίζεται σε μία διαδοχική διδασκαλία, που επιτρέπει τη γνώση και κατανόηση των κοσμικών νόμων και την αιτία της παρουσίας μας στη γη, με σκοπό την τελειοποίηση της ελεύθερης και μοναδικής προσωπικότητας του καθενός και την υλοποίηση της παγκόσμιας ελεημοσύνης σε επίπεδο υλικό, ψυχικό και πνευματικό.

Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού ανταποκρίνεται κατ' αυτόν τον τρόπο στις ανάγκες των ατόμων που επιζητούν να εργασθούν πάνω στη γνώση του εαυτού ώστε να τελειοποιηθούν και, κάνοντας αυτό, να επιδράσουν θετικά στο σύνολο.